Forsiden

Høringssvar fra Bokhandlerforeningen.no

Dato: 07.10.2021

Svartype: Med merknad

Høringssvar - Gjennomføring av tilgjengelighetsdirektivet

Bokhandlerforeningen takker for et grundig høringsnotat. Vi har ingen kommentarer til forslaget av gjennomføringen av tilgjengelighetsdirektivet.

Imidlertid deler vi departementets syn på behovet for en videre utredning av ulike spørsmål knyttet til definisjon av og krav til universell utforming av e-bøker (kapittel: 5.10 E-bøker og e-handelstjenester s.83). Vi anbefaler at dette arbeidet også sees i sammenheng med arbeidet med en eventuell boklov.

Utvalget av e-bøker er stort og det er fullt mulig for en bokhandel å ha et sortiment med e-bøker fra mange tusen forlag. E-bøker har i prinsippet uendelig levetid og en vesentlig del av utvalget som "leveres til forbrukerne etter 28.juni 2025" vil være backlist. Dagens e-bøker har allerede gode muligheter for tilpasning av fontstørrelser, lys. marger og linjeavstand. Vi forutsetter at det ikke er departementets tanke at bokhandelen ikke kan tilby leseren bredden av backlist, men at direktivet gjelder for nye e-bøker som bringes i omsetning etter 28. juni 2025.

Salg av e-bøker er en del av et globalt marked. Bokhandelen selger et stort utvalg e-bøker fra engelskspråklige land som USA og England hvor produsentene ikke blir omfattet av direktivet. Det vil bli en stor konkurranseulempe for norske bokhandler å "bare bringe i omsetning produkter og levere tjenester som oppfyller tilgjengelighetskravene fastsatt i forskrift", hvis globale aktører som for eksempel Amazon som ikke er registrert i Norge, ikke trenger å gjøre dette.

Vennlig hilsen Bokhandlerforeningen