Forsiden

Høringssvar fra Norges Blindeforbund

Dato: 07.10.2021

Svartype: Med merknad

Viser til vedlagt høringssvar der vi ber om en utsettelse av høringen.

Vedlegg