Forsiden

Høringssvar fra Universell Utforming AS

Dato: 06.10.2021

Svartype: Med merknad

Universell Utforrming AS viser til Departementets høringsbrev og avgir med dette vår høringsuttalelse.

Mvh Rudolph Brynn

Faglig leder

Universell Utforming AS

Vedlegg