Høringssvar fra Elin Floberghagen

Dato: 07.10.2021

Svartype: Med merknad

Vedlagt er høringssvar fra Norsk Presseforbund.

Med vennlig hilsen

Elin Floberghagen

Generalsekretær

Vedlegg