Høringssvar fra Norsk Ergoterapeutforbund

Dato: 23.09.2021

Svartype: Med merknad

Vedlagt høringsuttalelse på Gjennomføring av Tilgjengelighetsdirektivet fra Norsk Ergoterapeutforbund.

Vedlegg