Høringssvar fra Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Dato: 05.10.2021

Svartype: Med merknad

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF har gått igjennom høringsnotatet og ønsker å kommentere noen punkter:

  • Vi støtter viktigheten av at endringer i lovverk og gjennomføres helhetlig selv om implementeringen i lovverket gjøres ved endringer i eksisterende forskrifter kombiunert med innføringen av nye
  • Hvis direktivet får virkeområde utover allemenheten ved at ansatte i den akuttmedisinske kjede inkluderes vil dette kunne medføre større endringer i etablerte løsninger for kommunikasjon i den akuttmedisinske kjede og det er viktig at det blir gitt tilstrekkelig tid til å gjennomføre endringen