Forsiden

Høringssvar fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Dato: 07.10.2021

Svartype: Med merknad

Hei,

Vedlagt følger FFOs synspunkter på høring om Tilgejngelighetsdirektivet.

Vennlig hilsen

FFO

Cato Lie

Seniorrådgiver

Vedlegg