Forsiden

Høringssvar fra Dysleksi Norge

Dato: 22.09.2021

Svartype: Med merknad

Høring – gjennomføring av tilgjengelighetsdirektivet

Dysleksi Norge er en brukerorganisasjon som jobber med områdene lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker.

Av Norges befolkning har:

  • Ca. 5 % har spesifikke lese- og skrivevansker, kalt dysleksi. (Noen forskere oppgir oppimot 10 %).
  • Ca. 5 % har spesifikke matematikkvansker, kalt dyskalkuli.
  • Ca. 5 % har spesifikke språkvansker, kalt SSV.

Slik situasjonen er i dag, er det mange av våre medlemmer som opplever at tjenester de benytter seg av, ikke er tilgjengelige nok. Verden blir stadig mer skriftbasert, og strømmen av informasjon er økende. Blant annet er det mange som sliter med å forholde seg til informasjon fra offentlige instanser, og som synes det er trøblete at alt nå foregår via digitale kanaler. På den andre siden er mange med lese- og skrivevansker avhengige av digitale hjelpemidler for å tilegne seg tekst i det daglige. Mange av våre medlemmer vil ha store fordeler av at produkter og tjenester blir mer universelt utformet. Derfor velger vi å svare på denne høringen.

Vi viser til Høringsbrevet fra Kulturdepartementet den 07.06.2021: Forslag om å gjennomføre Europaparlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/882 (European Accessibility Act).

Vi støtter forslaget om å gjennomføre tilgjengelighetsdirektivet. Dette vil ha mange positive effekter for personer med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker. Når flere varer og tjenester blir universelt utformet, vil behovet for individuell tilrettelegging bli mindre, og det vil bli enklere å delta i samfunnet på lik linje med folk flest. Personer med spesifikke lærevansker vil kunne få en enklere hverdag, og flere vil føle seg inkludert.

Oslo 22.09.2021

For Dysleksi Norge

Kathrine Ruud Elster, kommunikasjonsrådgiver