Høringssvar fra Tingtun AS

Dato: 07.10.2021

Svartype: Med merknad

I høringsnotatet blir det vist til en problemstilling med to sektorovergripende forskrifter hvor f.eks. et PDFdokument blir sendt til en epostadresse eller på sms som et resultat av en bestilling av billetten fra en nettside.

Vi vil se det som unaturlig å ha to forskrifter for ulike deler av IKT løsninger som henger såpass tett sammen. Vi mener at det vil være enklere for brukere og for utviklere å forstå hvilke krav som gjelder om man kan finne dem fra en forskrift. I tillegg ser vi for oss at det vil være enklere å vedlikeholde en forskrift for IKT, samlet. Videre så viser IKT-forskriften til WCAG som har utviklet teknikker for PDF dokumenter. https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/pdf

Det vil være samme PDF dokument som en applikasjon skal generere, eller lese uansett om det ligger på en nettside eller om det kommer som et vedlegg med en epost.

Ellers ser vi det som vesentlig å inkludere e-bøker og tilhørende programvare, ikke minst løsninger for å håndtere intellektuelle rettigheter knyttet til bøker.