Forsiden

Høringssvar fra Hole bibliotek, Jevnaker folkebibliotek, Lunner bibliotek, Ringerike bibliotek

Dato: 17.11.2022

Svartype: Med merknad

Biblioteksjefene ved Lunner bibliotek, Jevnaker folkebibliotek, Hole bibliotek og Ringerike bibliotek støtter Viken fylkeskommune sitt høringssvar for Ny lov om omsetning av bøker (Bokloven). Høringssvaret er lastet opp.

Vi er særdeles glad for at regulering av lydbokmarkedet er påpekt og at bibliotekets rolle som formidler av litteratur fremheves. Vi støtter også prinsippet om at forfattere må få en anstendig erstatning for arbeidet sitt, uansett hvilket medie boka blir utgitt i.

Vedlegg