Forsiden

Høringssvar fra Dramatikerforbundet

Dato: 18.11.2022

Svartype: Med merknad

Dramatikerforbundet representerer 500 forfattere som skriver dramatikk for film, scene, tv-drama og spill. Dramatikerforbundet er en litterær kunstnerorganisasjon, og har mye til felles med de andre skribentorganisasjonene, samtidig jobber vi innenfor mange ulike formater, der dramatikk i bokform utgjør et av dem.

Dramatikk er en viktig del av kulturarven i Ibsens hjemland og dramatikk i bokform er viktig som referanse, dokumentasjon og inspirasjon. Ikke minst er det avgjørende for hele feltet at det finnes et bredt utvalg også ny norsk dramatikk tilgjengelig.

Nedenfor følger våre kommentarer til enkelte av bestemmelsene som er foreslått.

§ 1. Formål

Dramatikerforbundet støtter helhjertet lovens formål om å sikre et mangfold av litteratur i Norge på alle offisielle språk og målformer.

§ 4. Normalkontrakt

Dramatikerforbundet støtter forslaget om at samarbeid om normalkontrakten lovfestes, samt at illustratører gis anledning til å forhandle om normalkontrakt på lik linje som forfattere og oversettere.

§ 5 Fastpris på bøker

Dramatikerforbundet støtter det grunnleggende prinsippet om fastpris på nye bøker, og at dette lovfestes i den nye bokloven. Vi ønsker en rullerende fastprisperiode slik at alle titler får like lang fastpris og det ikke blir en forskjell på når på året boka utgis. For forfatteren mener vi det er en fordel med en lengre fastprisperiode på minimum 18 måneder, gjerne 24. Vi mener det er viktig at fastprisen knyttes til format og ikke tittel.

§ 8 Litteraturabonnement

Litteraturabonnementene har sikret at minst ett eksemplar av et stort utvalg nye bøker har vært tilgjengelig i et større antall bokhandler. Dette er en effektiv ordning for å bidra til å spre litteratur rundt i landet samt sikre bredden i bokhandlerne. Dramatikerforbundet er enige med departementet i at slike abonnementer må ha som målsetning å sikre et breiest mulig utvalg av litteratur i flest mulig bokhandler, for slik å gjøre tilgangen til bøker best mulig over hele landet.