Forsiden

Høringssvar fra Bjørn Brænd

Dato: 17.11.2022

Svartype: Med merknad

Høringssvar til forslag om lov til omsetning av bøker (bokloven) er vedlagt.

Vennlig hilsen

Bjørn Brænd

Atnlia 20, 2477 Sollia

M 913 45 684

Vedlegg