Forsiden

Høringssvar fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Dato: 16.11.2022

Svartype: Med merknad

FFOs høringssvar på forslag til ny boklov

FFO støtter synspunktene i Norges Blindeforbunds høringssvar.

Vennlig hilsen

Cato Lie

Seniorrådgiver