Forsiden

Høringssvar fra Agnar Lirhus

Dato: 18.11.2022

Svartype: Med merknad

Det har denne høsten vært en debatt om utviklingslinjer i bokbransjen. Konfliktlinjen går mellom finansiell konsolidering og kulturelt ansvar for demokrati og mangfold.

Jeg har vært aktiv i denne debatten. Jeg har skrevet en ny større artikkel og samlet de øvrige innleggene i debatten.

Jeg ber om at man tenker nøye gjennom hvordan bokloven kan sørge for at bokbransjen opprettholder sitt mandat og forpliktelse som formidler og skaper av mangfold, ytringsfrihet og bredt demokrati.

E-boka Årets bok er mitt høringssvar.

Vennlig hilsen Agnar Lirhus

Vedlegg