Forsiden

Høringssvar fra Nextory AB

Dato: 15.09.2022

Svartype: Med merknad

Hej,

Jag är Chief Conent Manager på Nextory och var den som tog Nextory till Norge. Nextory är den enda oberoeendee strömningstjänsten i Norge och jag vill först berätta hur svårt det var att få lansera i Norge jämfört med de andra nio länderna vi verkar på. Jag upplevde en väldigt stark protektionism från de norska förlagen (som också äger våra konkurrenter Storytel och Fabel). Det var en protektionism som gränsade till affärsmässigt olagliga skulle jag vilja säga; inte svar på frågor, krav på ersättningsnivåer som omöjliggjorde etablering etc. Nåväl, denna protektionism gör det sämre för alla andra i värdekedjan; författare som går miste om intäkter, bokläsare som inte hittar böcker och får betala för höga priser etc. Ju fler aktörer i bokbranschen som gör ett bra arbete, desto bättrre för konsumenterna. När jag läser förslagen till ny Boklav tycker jag tyvärr att jag känner igen drag av protektionism. Förslaget om att alla aktörer, även streamingtjänsterna ska sälja downloads är ett sånt exempel. Bokloven ska stimulera en mångfald av aktörer och tillvarata författarnas och läsarna intressen, då måste man underlätta och stimulera för alla parter att agera. Att tvinga streamingtjänster att sälja downloads kommer kräva stora investeringar som känns meningslösa när konsumenterna inte vill ha det. Låt de aktörer som redan nu tror på downloads (styckeförsäljning) jobba med det och låt oss jobba med det vi tror på. Underlätta för återförsäljare att sprida böcker - försvåra inte! Generellt vill jag också tillägga att bokförsäljning och bokläsning inte är en isolerad ö. Vi konkurrerar med andra mediatyper som t ex film och sociala medier. Om ni försvårar för aktörer i bokbranschen och därmed bokläsning, kommer ni riskera att andra mediatyper tar över och bokläsningen kommer minska över tid. Så, sammanfattningsvis:

- Tvinga inte streamingtjänster att ha styckeförsäljning!

- Nöj er med 12 månaders fastpris

Vänligen

Magnus Nytell, Nextory