Forsiden

Høringssvar fra Hovedorganisasjonen Virke

Dato: 18.11.2022

Svartype: Med merknad

Vedlagt er merknader til lovforslag om boklov fra hovedorganisasjon Virke.

Vedlegg