Forsiden

Høringssvar fra Bonnier Norsk Forlag

Dato: 18.11.2022

Svartype: Med merknad

Som medlem av Den norske forleggerforening, stiller vi i Bonnier Norsk Forlag (BNF) oss bak høringssvaret til foreningen. Det er imidlertid ett punkt der vår mening skiller seg markant fra foreningen, og vi ønsker dermed å gi et eget svar på dette punktet.

Det gjelder lovens § 5 Fastpris, og referer spesielt til Høringsnotatet punkt 4.5.2.8 Strømming i fastprisperioden og 4.5.2.6 Fastprisens varighet. Bonnier Norsk Forlags mening er at 18 måneders fastpris (slik som spilt inn av Forleggerforeningen) er for lang fastprisperiode. Vi ønsker å argumentere for det andre alternativet: 12 måneder. Aller helst skulle vi sett enda kortere fastprisperiode, men forholder oss til de alternativene som er oppgitt.

Hovedargumentet for kortere fastprisperiode handler om lydbokstrømming. Strømming av bøker peker seg ut som et vekstområde i en bokøkonomi som ellers jevnt går nedover. Med strømming har bøker de siste årene både nådd ut til et nytt publikum, og ikke minst fått en ny relevans som kan måle seg med den harde konkurransen om folks tid og oppmerksomhet fra blant annet store multinasjonale underholdningskonsern som Netflix og TikTok.

Vår mening er at det er spesielt viktig å gi lydbokmarkedet best mulig levekår, både av hensyn til økonomien til forfattere og bransjen, men ikke minst av kulturpolitiske hensyn. All den tid en boklov skal handle om å legge til rette for bredde, mangfold og kvalitet i norsk litteratur og å sikre god tilgjengelighet til litteraturen for alle i Norge, mener vi det er presserende å stimulere den delen av boknæringen som jo faktisk vokser og gjør bøker mer tilgjengelig for enda flere. Vi mener at strømming er med på å gjøre bøker mer relevant for et større publikum.

Bøker er ferskvare. Ja, noen klassikere varer nærmest evig, men i stor grad speiler litteraturen en tidsånd, og forfatterskap har sine perioder av større oppmerksomhet og intensitet hos publikum. Det å skulle vente i 18 måneder fra en bok slippes på markedet, til den kan komme til strømming, vil jobbe for å redusere strømmetittelens relevans. En litt søkt, men likevel kanskje treffende paralell, ville være å be Disney+ og Viaplay om å selge serier i stykkpris i 18 måneder før de kan gå til strømming. Kraftige kjepper i hjulet for deres levedyktighet og relevans. Og med en fastprislengde på 18 måneder kan vi stå i fare for å gjøre nettopp noe slikt med bokbransjen - sette kraftige kjepper i hjulet for vår relevans, i konkurranse med aktører som overhodet ikke trenger å forholde seg til slike reglementer.

Nettopp derfor det i et annet land med fastpris på bøker, Tyskland, gjort et unntak for strømming. Der er strømming av bøker unntatt fastprisen, uten at det ser ut til å ha gått ut over boksalget. Vi ser også dette som en mulighet, å enten la strømming bli unntatt fra fastpris, eller ha en kortere fastprisperiode for lydbøker, f.eks. 6 mnd. Men disse alternativene er ikke fremsatt fra departementet, så vi velger ikke å fremsette det, men bruker det bare som belysning av problematikken.

Mvh.
Alexander Henriksen
Adm. dir.
Bonnier Norsk Forlag