Forsiden

Høringssvar fra Norsk Forfattersentrum

Dato: 17.11.2022

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse til forslag om boklov 2022

Norsk Forfattersentrum støtter helhjertet forslaget til boklovens formål slik det er skissert i paragraf 1 – og også ytterligere beskrevet i høringsnotatet. Vi mener en boklov vil sørge for tilgjengelig, god litteratur til alle, uavhengig av målformer, språk og format. Lovforslaget vil styrke og sikre de små og selvstendige bokhandlerne. Norsk Forfattersentrum mener det er et prekært behov for å trygge forfatternes arbeidsforhold og arbeidshverdag, vi setter derfor stor pris på lovforslagets ambisjon om å ivareta forfatternes interesser.

Norsk Forfattersentrum vil løfte frem følgende punkter:

§ 4. Normalkontrakt

Normalkontrakten er et av de viktigste virkemidlene forfattere og forfatterforeningene kan ha overfor de store forlagene og forlagshusene – og like fullt overfor de små og uavhengige forlagene. Retten til å ha denne og at alle forfattere kan kreve den, uavhengig av forlaget eller forlagets tilhørighet, er en av de viktigste bæreveggene i det litterære systemet. At også tegneserieforfattere og illustratører skal ha rett til å forhandle frem en normalkontrakt som omfatter dem, er selvsagt på tide. Norsk Forfattersentrum støtter paragraf 4.

§ 5. Fastpris på bøker – herunder både skjønnlitteratur, sakprosa og fagbøker for profesjonsmarkedet og lærebøker for høyere utdanning.

Norsk Forfattersentrum mener fastpris på alle bøker gitt ut på norsk er et viktig og nødvendig virkemiddel for å sikre tilfanget og bredden i den norske samtidslitteraturen. Vi mener fastprisperioden bør være rullerende, og være 18 måneder, slik vi leser det i lovforslagets paragraf fem. Dette vil sikre lik behandling av forfatterne, uavhengig av bokens utgivelsestidspunkt.

Å ikke inkludere fagbøker i fastprisordningen mener vi ville være kontraproduktivt, og også selvmotsigende. I kampen for å beskytte og formidle de norske språkene er fastpris på norske fagbøker en selvsagthet. Det er vanskelig å forstå argumentasjonen mot fastpris på fagbøker, ikke minst sett i sammenheng med argumentasjonen for fastpris på skjønn- og sakprosa. :
Salget av norske fagbøker skjer i stadig skjerpet konkurranse med bundling og store internasjonale forlagshus, og nettopp derfor er det viktig å verne om de gode norske fagbøkene: å sikre deres utgivelse og formidling.

Dette uavhengig av hvilken bokhandel som selger fagboken.

§ 6. og § 7. – Skaffe- og leveringsplikt

Det er enhver borgers rett å kunne få kjøpe den boken man ønsker, det være seg i digitalt eller fysisk format og i digital eller fysisk butikk. At alle bokhandlere, enten de er på nett eller i Storgaten, skal ha plikt til å skaffe et eksemplar av den boken kunden ønsker, er helt nødvendig i disse palle-tider da tilgangen til bredden i norsk samtidslitteratur er under press, og, ikke minst, selve bredden er under press.

Vi mener det er viktig at strømmetjenestene tilbyr eksemplarsalg av alle digitale bøker i tillegg til strømming på abonnement. Dette gir alle lesere tilgang til å kjøpe digitale bøker uavhengig av hvilken strømmetjeneste man eventuelt abonnerer på, og til å «eie» boken i sin digitale bokhylle så snart boken er kommet på markedet. Det vil også bidra til å forhindre at strømmetilbudene virker uthulende på forfatterøkonomien.

Rabattordning på nett

Det vil styrke de små og uavhengige bokhandlerne at all rabattordning på nett fjernes. Rabattordningen slår ut på merkelig vis allerede, og bidrar kun til å flytte salget over til nettbutikkene til de store kjedebokhandlerne. Bokhandlerne spiller en essensiell rolle i litteraturformidling, dette er et fagfelt som bør ivaretas til det beste for lesere og kjøpere.