Forsiden

Høringssvar fra Elverum bibliotek

Dato: 15.11.2022

Svartype: Med merknad

Elverum bibliotek støtter høringssvaret til ny boklov som er utarbeidet av Innlandet fylkesbibliotek og legger ved Innlandet fylkesbibliotek sitt høringssvar som vedlegg.

Med vennlig hilsen

Lisbeth Hanstad Lundby, konstituert leder ved Elverum bibliotek

Vedlegg