Forsiden

Høringssvar fra Troms og Finnmark fylkeskommune

Dato: 24.10.2022

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger Troms og Finnmark fylkeskommunes høringssvar til Lov om omsetning av bøker (Bokloven). Vedtatt av fylkestinget 18.10.2022.

Med vennlig hilsen

Ellen Berg Larsen

Rådgiver

Troms og Finnmark fylkesbibliotek

Vedlegg