Forsiden

Høringssvar fra Høgskolen i Østfold

Dato: 17.11.2022

Svartype: Med merknad

Høgskolen i Østfold støtter høringssvaret som er avgitt fra Universitets- og høgskolerådet.