Forsiden

Høringssvar fra Trøndelag fylkeskommune

Dato: 07.10.2022

Svartype: Med merknad

Til Kultur- og likestillingsdepartementet

Høringssvar fra Trøndelag fylkeskommune er vedlagt.

Vennlig hilsen Arnhild Tveikra

Vedlegg