Høringssvar fra Biblioteksentralen

Dato: 18.11.2022

Svartype: Med merknad

Biblioteksentralen takker for muligheten til å gi høringssvar, se vårt høringssvar vedlagt som PDF (Høringssvar Boklov_Biblioteksentralen)

Vedlegg