Forsiden

Høringssvar fra Thomas J.R. Marthinsen

Dato: 11.11.2022

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse

Som forfatter vil jeg takke for at regjeringen har tatt initiativ til en boklov der det, i lovens formål, er nedfelt å ivareta forfatter- og leserinteresser. Det er jo de av oss som skriver og de av oss (og alle de andre) som leser bøkene som utgjør eksistensgrunnlaget for at vi har en levende litteratur i Norge, som speiler både bredt og smalt. En boklov som ivaretar disse interessene, handler om å verne om katedralen i en børstid.

Jeg setter også pris på at og øvrige rammevilkår i nåværende bokavtale ikke lenger skal være knyttet til et unntak fra konkurranseloven, men ivaretas av Kulturdepartementet.

Et samlet årsmøte i Den norske Forfatterforening vedtok i mars 2022 at de ønsker en fastprisperiode på to år, og at fastprisperioden må likestille alle titler og format. Det er viktig i en brytningstid der formatene er i endring og utvikling. For det er innholdet som betyr noe. Formatet er sekundært. Jeg stiller meg derfor bak dette, og ber om at § 5 Fastpris på bøker sikrer en videreføring av systemet vi har i dag, med én fastprisperiode per format.

Fortrinnsvis bør fastprisperioden være lengst mulig og helst to år. Minimumet på tolv måneder forutsetter én fastprisperiode per format.

Legges fastprisordningen om for å knytte fastpris til tittel, slik det foreslås, vil både tolv og 18 måneder kunne tilsi kortere fastpris enn det som gjelder i dag. For forfattere betyr fastpris først og fremst fast royaltygrunnlag, og ser en på samlet fastpris for alle formater (innbunden, lydbok, ebok og pocket) tilsier det for mange forfattere allerede i dag en fastpris på over 20 måneder. Dersom fastprisperioden ikke lenger skal være knyttet til hvert enkelt format, men bare til tittel, vil fastprisperioden bli kortere, og fastprisperioden for alle andre formater enn det første, vil bestemmes av forlaget. Det er å overlate litteraturpolitikken til utgiverne, og frata forfatterne muligheten til forutsigbar inntekt.

Som forfatter er jeg bekymret for hvordan det vil slå ut for mine fremtidige utgivelser at forlagene kan introdusere formater hvor de selv får en høyere andel av bokkrona, når de selv måtte ønske. De får mer enn nok av den i utgangspunktet. Det burde det ikke være noe ramaskrik i å påstå.

Rullerende fastpris er et tiltak jeg som forfatter ønsker velkommen. Bare med rullerende fastpris vil alle utgivelser behandles likt. Fastprisen er forfatterens royalty- og derfor livsgrunnlag, iallfall når det kommer til den fortsatte virksomhetens mulighet. Den er også viktig for forlaget, all den tid den sikrer forutsigbarhet for begge parter.

Vær så snill: Ta vare på muligheten vi har til å fortsette å skrive. Content is king, sies det. Men så enkelt er det ikke. Godt innhold skapes av folk som har råd og tid til å kaste seg ut i det uten å måtte bekymre seg unødig for hvordan kakestykket som er bokkrona fordeles rundt neste sving. Og hvem som står for fordelingen. Det burde være gitt.