Forsiden

Høringssvar fra Kristin Hauge

Dato: 17.11.2022

Svartype: Med merknad

Som forfatter og medlem i Den norske forfatterforeningen støtter jeg og stiller meg bak Den norske forfatterforeningens årsmøte som vedtok at de ønsker en fastprisperiode på to år og at fastprisperiode må likestille alle titler og format. Jeg vise forøvrig til DNFs uttalelse som jeg støtter.

Fastprisen er forfatterens royaltygrunnlag, og gir avgjørende forutsigbarhet i inntekt. Kortete fastprisperiode vil svekke økonomien på litteraturfeltet, og føre til svakere forutsetninger for mangfold og bredde.

Vennlig hilsen

Kristin Hauge

Skjønnlitterær forfatter på Vigmostad og Bjørke