Høringssvar fra Frisk forlag

Dato: 26.10.2022

Svartype: Med merknad

Jeg heter Anders, er forlegger i FRISK og var invitert til å levere høringssvar på vegne av forlaget.

Jeg mener vi burde slippe boken fri og droppe både boklov og bokavtalen slik den eksisterer i dag. La det bli fri konkurranse. Det vil gagne leserne først, men i neste rekke være sunt for bransjen. Det kan høres radikalt ut, men her lener jeg meg på forskningen, heller enn fagre ord og myter.

Myten om bokloven

La oss ta myten først: Bokloven skal føre til kulturelt mangfold og at forlagene tør å satse bredt. Bestselgerne skal subsidiere den smale lyrikk. Bokhandlerne skal konkurrere på kvalitet, arrangementer og bredt sortiment, heller enn å konkurrere på pris. Språket blomstrer. Befolkningen blir dannede, boklesende mennesker.

Slik er realiteten i Norge i dag

Norge har verdens høyeste bokpriser, og det selges stadig færre bøker. To store kjeder dominerer bokhandelen, og det er vanskelig å se at det kan bli mer bestselger-fokus enn det er allerede. En håndfull mennesker i kjedenes bokråd avgjør hva som skal presenteres og promoteres til det norske folk. Kjedene presser småforlagene så langt på marginer at de ikke har overskudd til å satse bredt.

De store forlagene kjiper ut og har ikke betalt forfatterne royaltyen de skulle hatt. I fjor ble de på nytt dømt for ulovlig samarbeid for å hindre konkurranse på distribusjonssiden. Dette er de samme forlagene som eier hele verdikjeden. De vil ikke ha mer konkurranse, og ønsker bokloven velkommen for å beholde status quo.

Forlagssentralen og Sentraldistribusjon utgjør et duopol på distribusjon. De er nesten identiske i prising og tilbud - ingen av dem har noe synlig insentiv til å få fart på digitalisering eller tilby bedre tjenester til de mindre forlagene. Samtidig går de med klokkerent overskudd hvert år. Småforlagene må hente ut salgstall og rapporter manuelt, og det er tungvint å holde forfatterne oppdatert så mye og ofte som vi skulle ønske.

Dette er altså realiteten med den bokavtalen vi allerede har.

Hva sier forskningen om fripris?

Først og fremst: Effekten av både boklov og fripris er overvurdert. Det fører ikke til så store endringer som debatten tilsier.

Videre: Bestselgere blir billigere, og smalere titler blir dyrere. Det høres ikke bra ut. Men se litt nærmere på forskningen: kjøperne av smal litteratur er mer velstående enn gjennomsnittet, mens de som kjøper bestselgere, det er folk flest. Boklov og fastpris, som gjør smalere bøker billigere på bekostning av dyrere bestselgere, er i praksis en subsidiering av de rikeste, på bekostning av folk flest.

Andre effekter av å avvikle en bokavtale er at det kan føre til færre uavhengige bokhandlere, og mer kjededannelse. Det har allerede langt på vei skjedd i Norge, tross at vi har en bokavtale.

På den positive siden, er det vist at fripris fører til mer konkurranse og lavere driftskostnader hos bokhandlerne. Det gjør det kanskje mulig for flere bokhandlere å overleve i distriktene.

Slipp boken fri

En boklov vil beskytte eksisterende maktstrukturer i bransjen og hindre innovasjon. Det vil være overraskende hvis denne kartellvirksomheten, som er forbudt i alle andre bransjer, blir en lovfestet rettighet i Norge.

Slipp boken fri, la Konkurransetilsynet følge nøye med på det eksisterende oligopolet, og se det norske bokmarkedet få en ny vår.