Forsiden

Høringssvar fra Mun dajan - Foreninga samiske forfattere

Dato: 17.11.2022

Svartype: Med merknad

Mun dajan - Foreninga samiske forfattere har nå hatt forslaget til ny boklov ute på høring blant våre medlemmer og i styret i Mun dajan - Foreninga samiske forfattere.

Vi ønsker først og fremst at samisk, kvensk og norsk litteratur skal få de samme rettigheter. Det vil blant annet innebære at det må jobbes for at normalkontrakter kommer på plass for samiske og kvenske forfattere, at satsene for E-bøker blir de samme for samisk og kvensk litteratur og at satsene for lydbøker blir de samme for samiskspråklig og kvensk litteratur som for norskspråklig litteratur. Det vi ser er at høringsutkastet særlig bør adresseres mer til kvensk litteratur som vi nå ser er mye mer synlig enn tidligere i det offentlige rommet. Mye av den kvenske og samiske litteraturen skrives på norsk (i tillegg til samisk og kvensk) fordi en del kvenske og samiske forfattere har norsk som sitt førstespråk, men bøkene blir gjerne utgitt på andre forlag enn de store norske forlagene og dermed risikerer de å bli mindre synlige og forfatterne får ikke de samme rettighetene som forfattere som gir ut på etablerte, norske forlag. Det samme gjelder de som skriver på samisk og kvensk. Vi håper derfor at forfattere fra minoritetskulturer får en sentral plass i bokloven.

På vegne av Mun dajan - Foreninga samiske forfattere

Irene Larsen (leder)