Forsiden

Høringssvar fra Studentsamskipnaden i Molde

Dato: 14.11.2022

Svartype: Med merknad

SiMolde Bok er en bokhandel drevet av Studentsamskipnaden i Molde som ligger på Høgskolen i Molde. Vi er medlemsbutikk i Akademika kjeden, og har samarbeid med Akademika på kassaløsning, lagerstyring og innkjøp.

Vi er glade for at det nå er sendt ut forslag til boklov på høring. På ett av spørsmålene som stilles fra departementet er det om lærebøker for høyere utdanning og fagbøker for profesjonsmarkedet, bokgruppe 2, skal omfattes loven og det mener vi absolutt den skal. Altså et ja fra oss.

En boklov er bra for studentene. Den vil bidra til at det kan skrives og utgis lærebøker på norsk i alle fag. Og den vil skape balanse i markedet, ved at prisen på pensumbøker ikke blir styrt for mye av hvor mange studenter som faktisk tar faget. Dermed blir det ikke dyrere å velge å studere små enn store fag. En boklov vil også sørge for at studenter får tilgang på norskspråklige lærebøker som koster det samme, uavhengig av om de studerer i en stor by eller på et lite tettsted.

Vi ønsker en fastpris på 12 måneder som vi mener vil bidra til å sikre at det fortsatt vil finnes bokhandlere på campuser i hele landet. Bokhandlerne på campus vil bidra til fagkompetanse og sikre studentene riktig pensum. Studentene vil fortsatt ha pensumbøker i papirformat viser flere undersøkelser. Dette får de da kjøpt på en fagbokhandler på campuser rundt om ved universiteter og høgskoler.

Mvh

Marit Mahle

Butikksjef SiMolde Bok