Høringssvar fra Branschföreningen för Onlinespel i Sverige (BOS)

Dato: 01.11.2021

Svartype: Med merknad

Svar från Branschföreningen för Onlinespel (BOS) i Sverige med anledning av ”Høring - bestemmelse om DNS-blokkering av nettsider som tilbyr pengespill som ikke har tillatelse i Norge”

BOS företräder dryga tjugotalet onlinespelbolag med licens att bedriva och marknadsföra spelverksamhet i Sverige.

För att få ordning och reda på spelmarknaden och för att stärka skyddet för konsumenterna, infördes en ny spellag den 1 januari 2019 i Sverige. Lagen innebär bland annat en stärkt reglering av spelreklamen och att ett nationellt licenssystem för spelbolag införts. Samtidigt öppnades den gemensamma funktionen Spelpaus.se med möjlighet att stänga av sig från spel och marknadsföring på alla licensierade spelbolag. Samtliga medlemmar i BOS erhöll licenser i det nya systemet.

Ett av de viktigaste syftena med den nya regleringen var att utestänga den svarta spelmarknaden genom att skapa ett licenssystem som är attraktivt att verka i, för såväl spelbolag som dess kunder, men framför allt för att stärka konsumentskyddet. Systemets hållbarhet kom att avgöras av dess attraktivitet och inte genom försök att bygga hinder av typen IP/DNS-blockeringar eller kreditkortsblockering.

Målet är uppnå en kanalisering om 90 procent. Kanaliseringsgraden är i dagsläget 72-78 procent i onlinekasinon, men betydligt högre i andra vertikala onlinespel. Siffran är från Nordens ledande nationalekonomiska konsultföretag, Copenhagen Economics.

BOS menar att såväl samhälle som spelbolag och dess kunder, gynnas av hög kanalisering i ett långsiktigt hållbart licenssystem. Vi vill bidra till att den svenska kanaliseringsgraden blir nära nog etthundra procent, dvs att svenska spelkonsumenter väljer att spela på de svensklicensierade spelbolagen.

Med anledning av ovanstående ser inte BOS att en DNS-blockering skulle främja vare sig ökat konsumentskydd eller kanalisering på den norska spelmarknaden, utan förordar istället införande av ett nationellt licenssystem.

Branschföreningen för Onlinespel i Sverige (BOS)

Ann-Sofie Olsson

Tf generalsekreterare

E-mail: ann-sofie.olsson@bos.nu

Tel: +46 763164094

www.bos.nu

Box 3198

103 63 Stockholm