Høringssvar fra Lotteri- og stiftelsestilsynet

Dato: 02.11.2021

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger Lotteri- og stiftelsestilsynets høringssvar.

Vedlegg