Høringssvar fra Vegard Olderheim

Etiske betraktninger savnes

Dato: 28.01.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ser at det vises til vurdering av EMK. Det er imidlertid ikke gjort noen betraktninger om allminnelige mellommenneskelige forhold. Eller allminnelig folkeskikk. Det er ikke usannsynlig at mange av tiggerne faktisk er ulykkelige mennesker som ikke ser andre muligheter for et liv, og som er meget langt fra kriminelle personer. Hva gjør det med oss som samfunn at vi har politikere, og byråkrater, som kan sitte å skrive det lange utkastet uten noen betraktninger om dette?. Vi er tydeligvis blitt så selvsentrerte at vi er villige til å ofre god oppførsel overfor disse menneskene enten for å unngå litt ubehag, eller for å demme opp for kriminalitet som  antagelig er dekket i annet lovverk.

Altså: Etiske betraktninger savnes i høringsutkastet