Høringssvar fra Jan Johansen

Unngå flere gatemusikanter og selgere.

Dato: 03.02.2015

Svartype: Med merknad

Ønsker å fremheve følgende som allerede er nevnt i Høringsbrevet som essensielt og ytterst viktig å unngå i en eventuel fremtidig lovendring:

 

"Man har også erfaring med at personer som tigger tilpasser seg regelverket rundt om i Europa og at tigging inntar nye former. Vi har merket oss at forslaget innebærer at gatemusikanter mv. skal unntas. Det er grunn til å tro at flere personer som i dag tigger, vil gå over til å opptre som gatemusikanter, roseselgere, bladselgere mv. dersom et tiggerforbud innføres. UDI mener derfor at man også bør se nærmere på hvordan slik virksomhet reguleres dersom man ønsker å løse problemene som tigging m.m. medfører, da det her vil dreie seg om de samme gruppene av personer."

De siste årene har det blitt en økning allerede av tiggere som prøver seg på nye måter å samle inn penger. Den musikalske kvaliteten til mange av disse går direkte mot støy og terrorisering av et helt område fremfor når de kun sitter og opptar en liten plass i stillhet.