Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Smålig og skammelig "løsning" på sosial nød

Dato: 03.02.2015

Svartype: Med merknad

Det er mildt sagt ynkelig, smålig og skammelig at Norges regjering vurderer tiltak som kriminaliserer sosial nød og fattigdom, noe som fortsatt er hovedårsaken til tigging. 

Argumentet om at tigging medfører kriminell oppførsel faller på egen grunn, siden kriminell oppførsel per definisjon er kriminell og dermed også kan straffes. 

Forslaget ser dessuten ut til å være spesielt rettet mot tilreisende rom, en folkegruppe som allerede lider under massiv trakassering og hets. Dette ser dermed ut som en lovendring som vil ytterligere marginalisere mennesker i en svært vanskelig situasjon. Det vil gjøre det enda mer utsatt for diskriminering og brudd på menneskerettighetene.

Jeg ber instendig om at forslaget trekkes. Vi kan ikke være vedkjent å kriminalisere sosial nød og fattigdom. Dette er ikke vårt land verdig, og regjeringen og departementet bør umiddelbart trekke forslaget.