Høringssvar fra Stjørdal Kristelig Folkeparti

Høringssvar fra Årsmøtet i Stjørdal KrF angående endring i straffeloven (ny §350a og §181a)

Dato: 05.02.2015

Svartype: Med merknad

1. Årsmøtet i Stjørdal KrF går imot ethvert forslag om å gjøre det ulovlig å be om hjelp når man er i en vanskelig situasjon. De skisserte forslagene innebærer i realiteten å kriminalisere det å be om hjelp.

 

2. Årsmøtet i Stjørdal KrF er klar over at tigging i noen tilfeller er skalkeskjul for annen krimininalitet.  Da må imidlertid svaret være å avdekke og straffeforfølge de kriminelle handlingene, slik at man ikke rammer uskyldige med et generelt forbud mot å be om hjelp.

 

3. Årsmøtet i Stjørdal KrF ber Regjeringen legge til side forslagene om tiggeforbud i Norge.

 

4. I høringsnotatet fremgår det også at man vil kriminalisere dem som hjelper tiggere. Dette framstår som absurd og er et tiltak som i så fall vil føre vårt samfunn mange steg i feil retning med tanke på menneskelighet og varme.