Høringssvar fra Tyrilistiftelsen

Tyrili støtter ikke lovforslaget til Straffeloven om forbud om organisert tigging og lovforslaget om forbud på generell tigging.

Dato: 04.02.2015

Svartype: Med merknad

Tyrili støtter ikke lovforslaget til Straffeloven om forbud om organisert tigging og lovforslaget om forbud på generell tigging. Bakgrunn for Tyrilis uttalelse: Tyrilistiftelsen mener tigging er å be sine medmennesker om hjelp i en vanskelig situasjon og det er, selv om det kan være plagsomt og brysomt, en uskadelig og ufarlig handling i seg selv. Mennesker som tigger, enten de kommer fra Norge eller andre land, har som regel det til felles at de er svært fattige. Vi vet også at mange av de etnisk norske som tigger i tillegg sliter med problemer knyttet til psykisk helse og rus. Å møte mennesker som er i nød med straffeforfølgelse er ikke en god måte å løse problemet på. Sosiale problemer bør løses med sosiale tiltak. Vi som samfunn kan ikke akseptere at disse gruppene skal bli forfulgt, jaget og straffet for å tigge. Dette mener vi bryter med viktige samfunnsverdier som menneskeverd og likeverd. Vi mener at vi som samfunn må utfordre vår toleranse, vi må forholde oss til at fattigdom finnes, vi må sette inn tiltak der det er mulig og legge til rette for andre måter å tjene penger på enn å tigge. Vi må tolerere at det finnes mennesker og grupper i det offentlige rom som skaper en følelse av ubehag i oss. Vi kan ikke la denne ubehagsfølelsen føre til en lovendring som rammer de svakeste og fattigste i vårt samfunn.

Ved å kriminalisere tigging skaper vi kriminalitet. Dette er vi i mot. Vi mener at tigging ikke er en kriminell handling. Vi mener dessuten at lovforslaget vil føre til en ytterligere stigmatisering av allerede svært sårbare grupper.

 

Kontakt: Tyrilistiftelsen Camilla Fjeld Nestleder i Tyrilistiftelsen camilla.fjeld@tyrili.no http://www.tyrili.no