Høringssvar fra Leif Lund

Om medvirkning

Dato: 04.02.2015

Svartype: Med merknad

På bakgrunn av offentlig diskusjon om lovforslaget, der det hevdes at medmenneskelighet gjøres straffbart gjennom formuleringene om medvirkning, foreslår jeg at det omformuleres til "medvirkning i vinnings hensikt".

Forøvrig hilser jeg, som privatperson, forslaget om generelt forbud mot tigging velkommen.

 

Mvh

Leif Lund