Høringssvar fra Nina Andreassen

kriminalisering av fattigdom og hjelpere

Dato: 04.02.2015

Svartype: Med merknad

Vi kan ikke kriminalisere folk i fattigdom og nød, og vi kan ikke kriminalisere omsorg for folk i fattigdom og/eller nød. Det bryter med grunnlaget for hvordan vi mennesker kan fungere sammen. Det bryter med alt vi har lært. Det er ikke mulig å ha et sivilsert samfunn hvis denne grunnpilaren som heter medmenneskelighet ikke er verdsatt.