Høringssvar fra Audnedal kommune

Høringssvar fra Audnedal kommune vedr endring av Straffeloven

Dato: 06.02.2015

Svartype: Med merknad

Audnedal kommune vedtok i kommunestyremøte 05.02.2015 følgende høringssvar:

Audnedal kommune ønsker ikke å støtte Regjeringens forslag til endring i straffeloven av 1902 og 2005 vedrørende tigging.