Høringssvar fra Arne Rickard Rusten

I strid med menneskerettighetene.

Dato: 03.02.2015

Svartype: Med merknad

Det er en menneskerett å både kunne livnære seg og det er en menneskerett å kunne hjelpe mennesker i nød. Dette må være den mest ondskapsfulle loven som noen gang er foreslått i Norges historie. Det er skremmende at noen i det hele tatt har klart å tenke ut noe slikt. Det er til å spy av.