Høringssvar fra Anne-Marthe Kommedahl

ABSOLUTT NEI!

Dato: 05.02.2015

Svartype: Med merknad

Jeg stiller meg meget kritisk til dette lovforslaget. Det skaper en grobunn for fremmedgjøring av mennesker som sliter, og ikke minst en grobunn for mindre med-menneskelighet. Vi som nasjon og menneske, må TÅLE å se at andre sliter, og når vi har et uperfekt system som ikke klarer å fange opp alle og enhver så må de ha lov til å be om hjelp gjennom andres medmenneskelighet. Dette er ikke noe annet en annen måte å dytte vekk et "problem" som egentlig ikke er et problem. Mennesker må få lov til å gi penger til hvem de måtte ønske å mennesker må få lov til å be om det om de trenger det, uavhengig av etnisitet, kjønn etc. Det er ikke påtvunget å gi, det er bare vårt eget ubehag i møte med noen som sliter som står bak denne regelend. å det ubehaget skal vi FAEN MEG få LOV til å kjenne på, for det har vi bare godt av!