Høringssvar fra Svanhild Rohdin

tigging et symptom av ulikhet

Dato: 05.02.2015

Svartype: Med merknad

Jeg mener det er helt uhørt at tigging i seg selv kriminaliseres. Som samfunn undertrykkes i for stor grad ulikhetene som vi har i vårt eget land og på verdensbasis. Tigging er et resultat av en verden, et samfunn som ikke tilgodeser alle. At unge og voksne i dette landet i økende grad bruker penger og fokus på status symboler er mye farligere for vårt samfunn enn at vi lærer å gi, og ser at andre kan ha det vondt, også i vårt eget samfunn, og ikke bare på tv skjermen. Slik det fremstår av dette høringsutkastet er lovverket pr idag godt nok til å dekke kriminelle systemer, misbruk av mennesker, og vandalisme av eiendom. Dette er forhold som burde få større oppmerksomhet og tas virkelig tak i. De som trenger vår hjelp skal ikke bli dobbelt vandalisert fordi det finnes mennesker som misbruker systemet.