Høringssvar fra Caroline Blomqvist

Dato: 05.02.2015

Svartype: Uten merknad

Jag är emot att det ska bli förbjudet att ge pengar till tiggare samt att ta emot pengar!