Høringssvar fra Fredrik Eriksson

No..

Dato: 05.02.2015

Svartype: Med merknad

Not a good solution.