Høringssvar fra Gunnar Øyro

Protest

Dato: 05.02.2015

Svartype: Med merknad

Eg vil protestera på det aller sterkaste mot dette forslaget. Ein treng egentlig ikkje bruka tid på å grunngi motstand, alle den tid at det ikkje fins eit einaste argument for forslaget. Men vil likevel anføra følgande:

1) Det strir mot ytringsfriheten
2) Det strir mot andre menneskerettar, som retten til mat, helse mm.
3) Det strir mot alle humanismens grunnprinsipp
4) Det strir mot den allmenne rettsoppfatninga, og er eigna til å undergrava folk sin respekt for loven og forfatningen i Norge.
5) Det er uetisk og usolidarisk.
6) Det vil ikkje ha nokon positiv effekt mhp. kriminalitet eller generell ro og orden.