Høringssvar fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Tilsynsrådet for advokatvirksomhets høringsuttalelse til NOU 2015-3 Advokaten i samfunnet

Dato: 28.12.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg

Til toppen