Høringssvar fra Advokatforeningen

Høring - Banklovkommisjonens utredning nr. 30 om innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren

Dato: 10.01.2017

Svartype: Med merknad

Vedalgt følger Advokatforeningens uttalelse

Vedlegg