Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Banklovkommisjonens utredning nr. 30 om innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren

Dato: 09.01.2017

Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ingen merknader til saken