Høringssvar fra Norges Eiendomsmeglerforbund

Høringssvar - Innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren

Dato: 21.12.2016

Svartype: Med merknad

Finansdepartementet

Postboks 8005 Dep

0030 Oslo

 

                                                                                                                                                                

Oslo, 21. desember 2016

 

Deres ref.: 16/4095

Vår ref.: 00.5.0/09.2 cg/gli

 

 

Høringssvar - Banklovkommisjonens utredning nr. 30 om innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren

 

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) viser til departementets brev av 28. oktober d.å. Høringsfrist er 9. januar 2016.

 

NEF er profesjonsforbundet for eiendomsmeglere, meglere og advokater som arbeider med eiendomsmegling. Forbundet har nærmere 2900 medlemmer. En av våre hovedoppgaver er å jobbe for bedre rammevilkår for å trygge bolighandelen for forbrukerne.

 

NEF støtter derfor Banklovkommisjonens forslag om garanti for innskudd på klientkonto i sin helhet i en periode på 12 måneder når innskuddet gjelder erverv eller salg private boliger eller fritidshus. Etter vårt syn vil dette gi et godt og nødvendig vern for forbrukernes innskudd under bolighandelen.

                                     

Med vennlig hilsen

Norges Eiendomsmeglerforbund

 

                                              

Carl Geving                                                                          

Administrerende direktør                                         

Vedlegg