Høringssvar fra Klima- og miljødepartementet

Banklovkommisjonens utredning nr. 30 om innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren

Dato: 02.01.2017

Svartype: Uten merknad

Klima- og miljødepartementet har ingen kommentarer til Banklovkommisjonens utredning nr. 30 om innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren.