Høringssvar fra Arbeids- og velferdsdirektoratet

Behandling av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll mv.

Dato: 05.01.2018

Svartype: Uten merknad

Arbeids- og velferdsdirektoratet har gjort seg kjent med hovedinnholdet i høringssaken. Vi har ingen merknader til det fremlagte forslaget.

Til toppen